Finnmark Resource Corporation

Projekt: Nieocieplona hala sortowni odpadów
Adres: Hammerfest
Klient: Finnmark Resource Corporation AS
O projekcie: Nieocieplona hala sortowni odpadów. Pierwszy etap o powierzchni użytkowej 480 m2 dostarczono w 2005 roku, następnie rozbudowano go o dodatkowe 480 m2 w 2009 roku.
Kontrakt: Sales contract NS 8406

Finnmark Resource Corporation AS jest własnością gmin Hammerfest i Kvalsund. Przedsiębiorstwo zostało założone w 1987 roku i odpowiada za utylizację większości rodzajów odpadów pochodzenia komunalnego, odbiór odpadów od mieszkańców oraz odbiera sortowane i niesortowane odpady przeznaczone do dalszego procesu przerobu. Ponieważ Hallmaker cieszył się dobrą opinią i posiadanymi referencjami na rynku zajmującym się utylizacją odpadów, wybudował obiekt z konstrukcji stalowej dla oddziału w Hammerfest.

Send forespørsel

Powiązane referencje