Przewodnik

Skontaktuj się z nami, a my pomożemy Ci przejść przez kolejne etapy procesu:

1. Pomożemy Ci w procesie budowy „od początku do końca”.

2. Takie cechy jak optymalna funkcja, jakość, ekonomiczność, wykonanie zadania na czas będą charakteryzowały drogę do spełnienia Twoich potrzeb.

3. W procesie budowlanym integrujemy wszystkie elementy niezbędne do pomyślnego jego zakończenia, włączając w to architektów, władze lokalne, konsultantów technicznych, itd.

4. Możemy przedstawić Ci podobne projekty, do tego, który Cię interesuje.

5. Pomożemy Ci wybrać właściwe rozwiązania techniczne.

Konstpol współpracuje z Tobą podczas realizacji wszystkich etapów procesu budowlanego:

1. Sprecyzuj zapotrzebowania pod względem funkcji i rozwiązań technicznych

2. Wybierz rodzaj kontraktu i projekt

3. Kup lub wynajmij

4. Pozyskaj i przeanalizuj oferty podwykonawców

5. Przeanalizuj kontrakt/umowę, harmonogram prac oraz budżet projektu

6. Przekaż uzyskane dane do grupy projektowej

7. Podpisz kontrakt – zaczynamy pracę przy projekcie